Kristiansund_Hjelset perspektiver.jpg

26. feb. 2019 | Nyhet

Rammeavtale med SNR

HAMSTO leverte tilbud sammen med XPRO, og har blitt tildelt en rammekontrakt for prosjektbistand i SNR-prosjektet som tilsier at vi kan bli engasjert ved behov i prosjektet. Sykehusbygg på vegne av Helse Møre og Romsdal lyste før jul ut rammekontrakt for å styrke kompetansen og kapasiteten i SNR-prosjektet. HAMSTO og XPRO var en av fire leverandørane som konkurrerte om oppdraget. WSP Norge AS ble innstilt som nr. 1 og fikk vil derfor bekle rollene som prosjektdirektør og utbyggingssjef. Samarbeidet mellom HAMSTO og XPRO ble innstilt som rammeleverandør nr. 2. http://sykehusbygg.no/hentar-inn-ny-kompetanse-til-snr-prosjektet/